به مرکز پژوهشی توسعه مدیریت نوین خوش آمدید

مرکز پژوهشی توسعه مدیریت نوین به عنوان ارائه دهنده خدمات پژوهشی، آموزشی  و مشاوره ای با همکاری صاحبنظران و متخصصان  داخلی و خارجی  در حوزه های زیر فعال می باشد :

گروه ها و خدمات تخصصی قابل ارائه مرکز

۱- مدیریت عملکرد، کیفیت و بهره وری
۲- تحقیق در عملیات و بهینه سازی
۳- مدیریت فناوری اطلاعات (IT)

مرکز در یک نگاه

مرکز پژوهشی توسعه مدیریت نوین با هدف ارائه خدمات تحقیقاتی، علمی، فرهنگی و آموزشی با مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه های مدیریت و سیستم و به منظور پاسخگویی به نیازهای نظام مدیریت اجرایی کشور در سال ۱۳۸۳ با موافقت اصولی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درشهر تهران تشکیل گردید و در سال ۱۳۸۹ موفق به دریافت موافقت قطعی از آن وزارتخانه شد.

با توجه به اینکه  توسعه پایدار کشور در سطح بنگاه های اقتصادی مستلزم برخورداری از سیستمهای مدیریتی نوین و متناسب با شرایط تکنولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بین المللی است، رویکرد مرکز پژوهشی توسعه مدیریت نوین هم افرایی در جذب و بکارگیری نیروهای تحصیل کرده و هدایت آن ها به سمت انجام پروژه های تحقیقاتی مرتبط با ارتقای دانش مدیریت و سیستم های اجرایی مدیریت نوین و ارائه نتایج و دستاورد های آن در قالب کنفرانس، سمینارها و دوره های آموزشی در سطوح مختلف جامعه است.

 با توجه به موارد مطروحه و نیز با عنایت به مواد برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور در خصوص نقش بخش خصوصی در توسعه علم و فناوری، این مرکز با پشتوانه اعضای هیات علمی، متخصصان و صاحبنظران داخل و خارج از کشور با سوابق تحقیقاتی بسیار در قالب سه گروه پژوهشی مدیریت عملکرد، کیفیت و بهره وری، تحقیق در عملیات و بهینه سازی و مدیریت فناوری اطلاعات (IT) فعالیت می نماید.


مرکز پژوهشی توسعه مدیریت نوین  مجموعه ای است شناخته شده ( خلاق، دانش بنیان  و ارزشی )در ارائه خدمات علمی، پژوهشی و مشاوره ای در کلاس جهانی


وظایف مرکز پژوهشی توسعه مدیریت نوین

بر مبنای اساسنامه مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

Research needs
  • بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی در زمینه مدیریت و سیستم
implementation
  • اجرای طرحهای پژوهشی بنیادی، کاربردی و توسعه ای به منظور تحقق اهداف مرکز
providing facilities
  • فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعالیتهای پژوهشی مرتبط
Research Collaboration
  • همکاری پژوهشی با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی داخلی، خارجی و بین المللی به منظور ارتقای کیفیت فعالیتهای پژوهشی در زمینه مدیریت و سیستم با رعایت قوانین و مقررات
Consulting services
  • ارائه خدمات مشاوره ای به اشخاص حقیقی و حقوقی براساس نتایج فعالیتهای علمی و پژوهشی انجام شده در مرکز
expert meetings
  • برگزاری نشست های تخصصی، گردهمای ها و همایشهای علمی و ارائه دستاوردهای پژوهشی در قالب سمینارها وکارگاههای آموزشی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط