کانون سنجش و ارزیابی

سازمانهای امروزی از این نظر که بصورت سازمانهای دانشی درآمده‌اند و در آنها منابع انسانی جایگاه رفیع و ویژه‏ای یافته‌اند با سازمانهای ادوار گذشته متفاوتند. در این بین جایگاه مدیران و نیروهای متخصص جایگاهی متعالی و کم‌نظیر است که به نوعی می‏توانند ارتقای موقعیت یک سازمان را تضمین نمایند.

نتایج تحقیقات نشان از کمبود نیروهای مدیریتی و تخصصی و افزایش نیاز سازمان‌ها به مدیران به مراتب توانمندتر، مستعد‌تر‌، ماهرتر و شایسته‏تر از مدیران امروزی، در سال‌های آتی دارد و حقیقت این است که شناسایی بهره‌گیری از افراد شایسته‌، یکی از اساسی‌ترین چالش‌های پیش‌روی سازمان‌ها برای عبور از شرایط دشوار فردا است.

به همین منظور، بسیاری از سازمان‌های آینده‌نگر، به دنبال طراحی برنامه‏ های جدی و منظم استعدادیابی و جانشین‌پروری برای برآورد و تامین نیازهای آینده خود در این زمینه هستند. بدیهی است اجرای این برنامه‏ها مستلزم استفاده از فنون ارزیابی قابل اعتمادی است که بتوانند به ارزیابی درست قابلیت‌ها و شایستگی‌های مورد نظر بپردازند. برای این منظور کانون سنجش و ارزیابی از جمله فرایندهایی است که از اعتبار و مقبولیت بالایی برخوردار شده است.

کانون ارزیابی

تعریف مرکز ارزیابی

کانون سنجش و ارزیابی فرآیندی است که شامل گروه کوچکی از شرکت‏کنندگان است که مجموعه‏ای از آزمون‏ها و تمرینات را تحت نظر عده‏ای ارزیاب انجام می‏دهند با این هدف که مهارت‏ها، قابلیت‏ها و تناسب شرکت‏کنندگان در برنامه برای نقش‏های سازمانی موردنظر که به‌طور معمول پست‏های مدیریتی است و همچنین توانایی بالقوه آنها برای بهبود و توسعه مورد ارزیابی قرار گیرد. تعاریف دیگری، کانون ارزیابی را تقریباً یک روش می‏دانند که عبارت است از روش رسمی در گزینش و آموزش، و هدف آن ارزیابی توان بالقوه فرد به عنوان یک مدیر از طریق مواجه ساختن او با مسایلی است مشابه آنچه که مدیران در دنیای واقعی مدیریت با آن مواجهند. از مرکز ارزیابی جهت ارتقاء، ارزشیابی و مدیریت استفاده می‏شود. تعاریف دیگر، آن را با واژه فن تعریف می‏کنند. کانون ارزیابی عبارت است از فن استاندارد ارزیابی کارمند که مبتنی بر ارزیابی چندجانبه توسط ارزیابان متعدد است.

با توجه به تجربیات ارزنده و مفید مرکز پژوهشی توسعه مدیریت نوین و نیز با عنایت به جایگاه و اهمیت کانون ارزیابی و توسعه در انتخاب و بکارگیری شایسته مدیران و متخصصان در جایگاه اصلی خود، این مرکز فعالیت‌های مرتبط با استقرار و پیاده‌سازی کانون‌های ارزیابی و توسعه شایستگی‌های سرمایه انسانی برای سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف را دستور کار خود قرار داده است. اهم این فعالیت‌ها عبارتند از:

  • استقرار و پیاده‌سازی کانون ارزیابی در فرآیند استخدامی سازمان‌ها
  • طراحی و تدوین مدل‌های شایستگی مدیران و کارشناسان سازمان‌ها
  • ارزیابی شایستگی‌های مدیران و کارشناسان سازمان با بهره‌مندی از کانون ارزیابی و توسعه
  • طراحی و تدوینبرنامه‌های آموزشی و توسعه‌ای مدیران و کارشناسان