۱
۲
۳
۴
conference-hall
۱

راه اندازی و مدیریت ویدیو کنفرانس

۲

راه اندازی وب سایت متناسب با کنفرانس و همایش مورد نظر

۳

سیستم دریافت مقالات کاملا حرفه ایی

۴

هماهنگی و برگزاری به صورت کاملا برنامه ریزی شده

گردهمایی ها، نشست های تخصصی، کرسی های نظریه پردازی، همایش ها و کنفرانس ها

گردهمایی ها و نشست های علمی از جمله ابزارهای ارتباطی و شیوه های موثر برای بیان یافته های جدید علمی و گسترش آن در سطح جامعه و نیز فراهم آوردن زمینه ی کاربرد این یافته ها در حل مسائل و مشکلات جامعه است. انتقال تجربیات و یافته های تازه، ارائه ی راهبردهای نوین و مناسب در برابر مسائل و گشودن معضلات، گسترش مرزهای دانش و فناوری، تشکیل و سازماندهی نیروهای صاحب نظر در زمینه های مختلف از جمله ویژگی های این ابزار ارتباطی موثر است.

اصولاً در کشورهای پیشرفته شروع و یا تحکیم روندهای جدید علمی در شاخه های مختلف و یا متقاعد کردن سیاست گذاران برای استفاده از یافته های علمی در حل مشکلات با یک گردهمایی آغاز می شود و با وجود پیشرفت های حیرت انگیز شبکه های جهانی اطلاع رسانی، برگزاری گردهمایی ها از نظر علمی و تخصصی لازم است و نمی توان در اثرات مثبت چنین گفتگوها تردید داشت.

از اینرو برگزاری نشست های تخصصی، کنفرانس ها و همایش های علمی جهت انتقال یافته های پژوهشی به سازمان های کشور و ایفای نقش به عنوان پل ارتباطی بین بخش های علمی و اجرایی یکی از حوزه های اساسی فعالیت مرکز است.

نظرات مشتریان

برگزاری چهارمین دوره کنفرانس توسط تیم حرفه ایی این مرکز ما رو از خوب بود به سمت بهترین بودن همراهی کرد.

رضا صبوری نژاد
رضا صبوری نژادتیم اجرایی چهارمین کنفرانس ملی کارآفرینی