مرکز پژوهشی توسعه مدیریت نوین

پیشگام در هدایت سازمان ها به سوی تعالی

فرآیند آموزش در مرکز پژوهشی توسعه مدیریت نوین

مرکز پژوهشی توسعه مدیریت نوین آمادگی دارد نسبت به برگزاری دوره ها و سمینارهای آموزشی مورد تقاضا با هماهنگی و همکاری سازمان ها، موسسات و شرکتهای متقاضی در تهران و یا سایر شهرهای کشور بصورت حضوری یا غیرحضوری (مجازی)، داخل و یا خارج کشور و براساس یک برنامه نیازسنجی آموزشی جامع و منسجم اقدام نماید. حوزه های آموزشی بر اساس موضوع فعالیت گروههای پژوهشی تعریف و کلیه موضوعات قابل طرح درحوزه های مدیریت عملکرد، بهره وری وکیفیت، تحقیق در عملیات، تصمیم گیری و بهینه سازی، مدیریت فناوری اطلاعات و کارآفرینی و مدیریت کسب و کار را تحت پوشش قرارمی دهد.

Education

چه نکاتی ما را از دیگران متمایز می سازد؟

 • نیروی متخصص

  استفاده از اساتیدی با تجربه که علاوه بر دانش بالا از تخصص و تجربه بالایی نیز بهره می گیرند.

 • قابل اتکا

  پشتوانه علمی و قابلیت ارائه گواهینامه معتبر مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 • سفارشی سازی

  دوره های و سرفصل ها کاملا مشابه نیاز شما در سازمان طراحی می شوند و عمومی نخواهند بود.

 • همکاری و مسئولیت

  ما به عنوان یک همکار و مشاور همواره با شما خواهیم بود، این به معنای اهمیت به کیفیت در خدمات مورد ارائه توسط این مجموعه می باشد.

این دوره های آموزشی، بنا به سفارش سازمانهای دولتی و خصوصی و با توجه به نیاز های آموزشی آنها, طراحی و اجرا می شود. این برنامه ها، در قالب سمینار و کارگاه های آموزشی در محل سازمانها اجرا می شود. نیاز سنجی آموزشی توسط دپارتمان آموزش مرکز، بر اساس حوزه فعالیت، ساختار و سطح مهارت کارکنان سازمان، انجام می شود.