چرا مرکز پژوهشی توسعه مدیریت نوین؟

  • مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

  • مجوز رسمی کانون ارزیابی و توسعه از سازمان اداری و استخدامی کشور

  • سابقه درخشان و تیم متخصص

  • پیشرو درارائه راهکارها وسامانه های مدیریتی

مرکز پژوهشی توسعه مدیریت نوین در یک نگاه

مرکز پژوهشی توسعه مدیریت نوین با هدف ارائه خدمات تحقیقاتی، علمی، فرهنگی و آموزشی و طراحی و توسعه نظام­ها و فناوریهای مدیریتی با مجوز رسمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه های مدیریت و سیستم و به منظور پاسخگویی به نیازهای نظام مدیریت اجرایی کشور در سال ۱۳۸۳ با موافقت اصولی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درشهر تهران تشکیل گردید و در سال ۱۳۸۹ موفق به دریافت موافقت قطعی از آن وزارتخانه شد. با توجه به اینکه  توسعه پایدار کشور در سطح بنگاه های اقتصادی مستلزم برخورداری از سیستمهای مدیریتی نوین و متناسب با شرایط تکنولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بین المللی است. رویکرد مرکز پژوهشی توسعه مدیریت نوین هم افزایی در جذب و بکارگیری نیروهای تحصیل کرده و هدایت آن ها به سمت انجام پروژه های تحقیقاتی مرتبط با ارتقای دانش مدیریت و سیستم های اجرایی مدیریت نوین و ارائه نتایج و دستاورد های آن در قالب کنفرانس، سمینارها و دوره های آموزشی در سطوح مختلف جامعه است. با توجه به موارد مطروحه و نیز با عنایت به مواد برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی کشور در خصوص نقش بخش خصوصی در توسعه علم و فناوری، این مرکز با پشتوانه اعضای هیات علمی، متخصصان و صاحبنظران داخل و خارج از کشور با سوابق تحقیقاتی بسیار در قالب سه گروه پژوهشی مدیریت عملکرد، کیفیت و بهره وری، تحقیق در عملیات و بهینه سازی و مدیریت فناوری اطلاعات (IT) فعالیت می نماید.

مجله مدیریت عملکرد نوین

ما مقالات شما را در مجله معتبر مرکز پژوهشی توسعه مدیریت نوین چاپ خواهیم کرد

تخصص های مرکز پژوهشی توسعه مدیریت نوین

خوب بودن دیگر کافی نیست، بهترین باشید!

برگزاری همایش

اصولاً کشورهای پیشرفته شروع و یاتحکیم روندهای جدید علمی درشاخه های مختلف ویا متقاعد کردن سیاست گذاران برای استفاده از یافته های علمی در حل مشکلات با یک گردهمایی آغاز می شود و با وجود پیشرفت های حیرت انگیز شبکه های جهانی اطلاع رسانی، برگزاری گردهمایی ها از نظر علمی و تخصصی لازم است و نمی توان در اثرات مثبت چنین گفتگوها تردید داشت.

آموزش

مرکزپژوهشی توسعه مدیریت نوین آمادگی داردنسبت به برگزاری دوره هاوسمینارهای آموزشی موردتقاضاباهماهنگی وهمکاری سازمانها،موسسات وشرکتهای متقاضی درتهران وسایر شهرهای کشور بصورت حضوری یا غیرحضوری (مجازی)، داخل و یا خارج کشور و براساس یک برنامه نیازسنجی آموزشی جامع و منسجم اقدام نماید.

کانون ارزیابی

● ارزیابی شایستگی‌های مدیران و کارشناسان سازمان با بهره‌مندی از کانون ارزیابی و توسعه
● استقرار و پیاده‌سازی کانون ارزیابی در فرآیند استخدامی سازمان‌ها

● طراحی و تدوین مدل‌های شایستگی مدیران و کارشناسان سازمان‌ها

● طراحی و تدوین برنامه‌های آموزشی و توسعه‌ای مدیران و کارشناسان

})